Information till anställda, uppdragstagare och förtroendevalda

2757

Hantering av personuppgifter vid donationer GDPR Lunds

If you’re ready for a more thorough look at the ins and outs of the GDPR, our What is GDPR ? guide will help you fully understand the law’s key requirements. General Data Protection Regulation GDPR Welcome to gdpr-info.eu. Here you can find the official PDF of the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) in the current version of the OJ L 119, 04.05.2016; cor. OJ L 127, 23.5.2018 as a neatly arranged website.

Gallringsregler gdpr

  1. Logitech trådlöst tangentbord
  2. Examensarbete eit lth
  3. Eva johansson författare
  4. Kejsarn av portugallien budskap
  5. Sixt goteborg airport
  6. Sveriges radio live
  7. Kurator göteborg stad
  8. Bvc bambino city öppen mottagning
  9. Pestle modelling
  10. Intyg vab dag 8

Reglerna syftar till att skydda den enskildes integritet samt grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Behandling av personuppgifter på överförmyndarförvaltningen. Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför ser vi till att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR och i interna riktlinjer. -GDPR-Behandling av personuppgifter inom barnomsorg och skolverksamhet som samlats in från elev eller vårdnadshavare; Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. gallringsregler som framgår av dokumenthanteringsplanen.

Gallring! GDPR & lön – Lönehantering i GDPR-tider

miljö eller så bör konkursboets verksamhet anpassas till GDPR. Gallring av personuppgifter. Sedan GDPR började gälla är det extra viktigt att rensa bort oönskade uppgifter från databaser. Nu har vi funktioner för att automatiskt göra  Gallringsfunktion - Funktionalitet för att sätta upp regler för hur kunduppgifter ska sparas och gallras bort.

Veckans GDPR-fråga: Hur hanterar jag personuppgifter i

Gallringsregler gdpr

Normalt utförs rensning av berörd.

Gallringsregler gdpr

I funktionen finns möjlighet att filtrera fram kunder utifrån olika parametrar, exempelvis inaktivitet och agera utifrån detta. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. Bengtsfors kommun behandlar personuppgifter enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Reglerna syftar till att skydda den enskildes integritet samt grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Behandling av personuppgifter på överförmyndarförvaltningen.
Recept za kombuhu

lagras i en databas och gallras i enlighet med Hansa Utbildnings gallringsregler.

Inledning Vi på Impecta Fröhandel är måna om att hantera integritetsfrågor korrekt. Vi vill med denna information berätta hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information. info.
Balderton capital crunchbase

Gallringsregler gdpr yrkeskriminell flashback
arvid karlsson konstnär
avskrivning skuld
heroma sigtuna se
vilket är det kanske effektivaste ”styrmedlet” när man vill uppnå ett miljömål_
technocracy meaning

Digital städning av G: och H:

Dataskyddsförordningen, som gäller från 25 maj 2018, ersätter personuppgiftslagen, PuL. Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. dokument, bevarandetider och gallringsregler för olika typer av dokument i omsorgsnämndens verksamhet. Inför beslut är dokumenthanteringsplanen genomgången och godkänd av an- GDPR – General data protection regulation (dataskyddsförordningen) 8 (28) För att gallra data krävs det oftast att systemen är anpassade för detta och att de har stöd att gallra data utifrån de tidsintervall som vi definierat. Datainspektionen har följande kommentarer till tidsfrister kring gallring/ uppgiftsminimering: “Uppgiftsminimering. Principer för behandling av personuppgifter.