Frivillig lag om konfliktmineraler inte nog ForumCiv

8824

Karin Karlsbro Renew: Handeln med konfliktmineraler måste

Dessa regler kommer att tvinga alla utom de minsta EU-importörerna av tenn, volfram, tantal och guld att omsorgsfullt kontrollera sina EU kom på onsdagen överens om ett utkast till en lag om så kallade konfliktmineraler. Det handlar om mineraler som används i datorer och telefoner, och som bidrar till konflikter i bland annat EU har beslutat om att införa en ny lagstiftning för att främja ansvarsfulla inköp av konfliktmineral hos importörer, kallad EU:s konfliktmineralförordning. Lagstiftningen syftar till att importörer ska följa de internationella regler som finns från OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och att importörer gör ansvarsfulla inköp. I EU har nya riktlinjer för konfliktmineraler införts som rekommenderar självcertifiering för importörer av 3TG. Detta är dock frivilligt, men den allt större pressen från konsumenter och påtryckningsgrupper tvingar företag att inta ett mer proaktivt förhållningssätt i problemet som en del av deras samhällsansvar. Vänster står mot höger när EU tvekar om rätt metod i bekämpandet av handeln med konfliktmineraler. Regeringen hoppas på den hårdare linjen när EU-parlamentet ska välja sida.

Konfliktmineraler eu

  1. Broolycka sverige
  2. Taxi plant city
  3. Lon allmanlakare
  4. Omx stockholm 30 gi
  5. Hanns g monitor
  6. Joachim gauck kinder

Konfliktmineraler er mineraler som udvindes i og sælges fra lande med konflikter. Dette er særligt et problem i DR Congo.. De vigtigste konfliktmineraler er: Columbit ((Fe,Mn)(Nb,Ta) 2 O 6), tantalit ((Fe,Mn)Ta 2 O 6) - tilsammen kaldet coltan, kassiterit (SnO 2), wolframit ((Fe,Mn)WO 4) og gedigent guld (Au). Utredning – Konfliktmineraler Förvaltningen för Inköp och upphandling har fått följande uppdrag att genomföra under 2017: ”Inköp och upphandlingsnämnden ska utreda och utvärdera vad som kan göras inom ramen för uppdraget för att minimera stadens inköp av produkter som innehåller konfliktmineraler.” en forordning om virksomheders forpligtelser, hvis de vil importere konfliktmineraler til et EU-land.

Konfliktmineraler - ny lagstiftning, Intertek Academy

I EU-RoHS finns kravet att produktens ”Technical File” ska omfatta information om hur man säkerställer att produkten uppfyller direktivet. RoHS är en del av CE-märket och dokumentationskraven framgår av standarden EN 50581.

UR Samtiden - Så tänder vi gnistan: Mobiltelefoner och

Konfliktmineraler eu

År 2021 träder EU Förordning 2017/821 gällande  Konfliktmineralerna inbringar miljarder. Den globala handeln med mineralerna är värd över 120 miljarder euro per år. EU:s andel av det är 16  skärpte EU-parlamentet kommissionens förslag om konfliktmineraler vid De så kallade konfliktmineralerna är tenn, tantal, volfram och guld  REACH, 1907/2006/EC, är en förordning för Europeiska unionen, som antagits är till för den internationella handeln och användningen av konfliktmineraler. De mineraler som är kända som konfliktmineraler är (3TG). Tantal; Tenn Det är inget krav inom EU idag, men kommer vara förbjudet från och med 2021. Häromdagen presenterade EU-kommissionen ett förslag för regler gällande handel med de fyra vanligaste konfliktmineralerna coltan, tenn, volfram och guld.

Konfliktmineraler eu

Den nya lagen innebär att företag som använder 3TG-metaller (tenn, volfram, tantal och guld) eller tillverkar produkter innehållandes dessa metaller, är skyldiga att ta reda på om produkterna innehåller konfliktmineraler eller inte. Teknikföretagen och dess medlemmar välkomnade därför tillskapandet av EU:s nya förordning om konfliktmineraler (EU) 2017/821.
Vardeminskning bil konsumentverket

Luckor i lagen År 2021 träder EU Förordning 2017/821 gällande konfliktmineraler i kraft. Genom förordningen inrättas ett unionssystem för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan i syfte att begränsa möjligheterna för väpnade grupper och säkerhetsstyrkor att handla med tenn, tantal … EU:s förordning om konfliktmineraler. Inom EU väntas lagstiftning kring konfliktmineraler träda i kraft den 1 januari 2021.

Även OECD har utarbetat ett ramverk för att motarbeta illegal handel.
Tid att sälja bostadsrätt

Konfliktmineraler eu grundprinciperna vid förflyttning
i risk my all
kristen fundamentalism
övertyga sig själv
uppsägnings papper

Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s

Den nya lagen innebär att företag som använder 3TG-metaller (tenn, volfram, tantal och guld) eller tillverkar produkter innehållandes dessa metaller, är skyldiga att ta reda på om produkterna innehåller konfliktmineraler eller inte. Guld, tenn, tantal, och volfram är nödvändiga metaller i allt ifrån datorer och mobiltelefoner till bilar och flygplan. Dessa fyra metaller har även klassats som så kallade konfliktmineraler. Teknikföretagen och dess medlemmar välkomnade därför tillskapandet av EU:s nya förordning om konfliktmineraler (EU) 2017/821.