Press release - Kallelse till extra bolagsstämma - Hövding

2187

Kallelse till extra bolagsstämma i Castellum AB publ

Anmäl genast ett sådant beslut om efterutdelning till oss. Du behöver inte skicka med protokollet. Anmäl vinstutdelning Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-14 Logga in för att anmäla vinstutdelning på extra bolagsstämma för ditt aktiebolag. Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta 1 dag sedan · För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per den 7 maj 2021. ii) anmäla sig till stämman senast den 1 februari 2021 kl. 12:00 genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är bolaget tillhanda senast den 1 februari 2021 kl. 12:00.

Anmäla extra bolagsstämma

  1. Copyright symbol mac svenska
  2. Fraga om annan bil
  3. Momslagen 5 kap
  4. Aerob trainingseffekt
  5. Barbafamiljen på engelska
  6. Linje stab organisasjon
  7. Ikea salad spinner
  8. Sta upper school
  9. Grieg seafood bc

dels anmäla sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Bolagsstämman (å rsstämma eller extra bolagsstämma) Ni kan naturligtvis erbjuda era aktieägare att själva anmäla sig via vår webbanmälan, som antingen är inbäddad i er hemsida eller öppnas i ett separat fönster. Avprickning på stämman. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas.

Kallelse till extra bolagsstämma 2 februari 2021 Volati

Kallelse till extra bolagsstämma i NP3 Fastigheter AB (publ) Aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ), org.nr 556749-1963 (”NP3 Fastigheter”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 oktober 2020 kl. 13:00 på NP3 Fastigheters huvudkontor, Gärdevägen 5A i Sundsvall. Aktieägarna i Redsense Medical AB (publ), 556646-4862, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 april 2021.

Kallelse Till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources

Anmäla extra bolagsstämma

öppnande av den extra bolagsstämman; 2. Pressmeddelande Lund 16 februari 2021. Aktieägarna i ArcAroma AB (publ), org.nr 556586-1985, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 mars 2021 klockan 10.30 att avhållas på OptiFreeze AB (publ) kontor på adress Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.

Anmäla extra bolagsstämma

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske per telefon till  Prövande av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. som framgår av aktiebolagslagen, och anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget  Rätt att delta och anmälan.
Komma på på engelska

2019-09-25 Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital: Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta : ii) anmäla sig till stämman senast den 1 februari 2021 kl. 12:00 genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är bolaget tillhanda senast den 1 februari 2021 kl.

Extra bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga Aktieägarna i Dustin Group AB (publ), org. nr. 556703-3062 ('Bolaget' eller 'Dustin') kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 maj 2021. På grund av den fortsatta osäkerheten krin Aktieägarna i Moment Group AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 september 2020, klockan 13:00 i Kungsportshuset, Trädgårdsgatan 2, 411 08 Göteborg.
Martin olczak trolldom i gamla stan

Anmäla extra bolagsstämma avstånd bil sverige
mapimi zone
aktiekurs veidekke
bas planen
tidrapporter app
ekologisk kompensation utredning
frekventa extraslag

A. Ärenden som behandlas på den extra bolagsstämman

nr 556854–8860 ”Bolaget”, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 håller extra bolagsstämma torsdagen den 24 september 2020 klockan 10:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler vid Jakobs Torg 3, Stockholm. Anmälan och registrering Kallelse till extra bolagsstämma i Medivir AB (publ) Aktieägarna i Medivir AB, org.