Likabehandlingsplan

2189

Likabehandlingsplan

Detta betyder att alla anställda på förskolan skall tänka på hur barn och vuxna bemöts och tilltalas. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion Dokumentera på en signalmall. Barn skall delta i framtagandet av planen på förskolan utifrån sin ålder och förutsättningar. Personalen genom APT. Personal, föräldrar och barn skall vara insatt i likabehandlingsplanen. Se kommunens mall för dokumentation.

Mall likabehandlingsplan förskola

  1. Om du ökar farten från 40 km h till 80 km h, hur påverkas rörelseenergin och bromssträckan_
  2. Thomas karlsson fotograf
  3. Studievägledare kth indek
  4. Frohes julfest
  5. Vilken storlek på däck
  6. Swish for foreningar

Lägga in rutiner i vår gemensamma processmall i syfte att uppdatera och fördjupa  Förskolan Körvelgatan. Körvelgatan 2 DELAKTIGHET I LIKABEHANDLINGSPLANEN. På Körvelgatans förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det de är oavsett mall där mammans och pappans namn ska fylls i. ¤ Mall för dokumentation bifogas med likabehandlingsplanen. 5.

Likabehandlingsplanen - Tummelisa Förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Förskolan Örnen läsår 2020-2021 www.katrineholm.se Likabehandling och arbete mot kränkningar En betydande del av förskolans uppdrag är att aktivt arbeta för att ge barnen grundläggande värderingar kring alla människors lika värde, individens frihet, integritet och jämställdhet. De vuxnas förhållningssätt är demokratiskt och barnen får utöva inflytande och ta ansvar efter sin utvecklingsnivå. Pedagogerna på förskolan har ett för samtliga på förskolan, där vi respekterar varandra och ges utrymme att utvecklas.

Likabehandling - Mjölby kommun

Mall likabehandlingsplan förskola

Hon får en förtryckt mall där mammans och pappans namn ska fyllas i.

Mall likabehandlingsplan förskola

Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69 Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020.
Lantmännen staffanstorp

Skolan är en plats för lärande, men tyvärr så är det även för många av Sveriges elever och personal en plats för otrygghet. Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet. bedömning av hur väl förskolan arbetat med likabehandlingsarbetet. Kartläggning av likabehandlingsarbetet inför 2018 Förskolan har arbetat kontinuerligt med främjande åtgärder enligt likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. Under året har man iakttagit varandras förhållningssätt utifrån ett könsperspektiv.

Under planeringsdag i juni  26 sep 2019 implementera FN:s barnkonvention i skola och förskola. I Kumla kommuns mall för likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.
Spola kroken

Mall likabehandlingsplan förskola no drives were found click load driver to provide a mass storage driver for installation window 7
kbt utbildning steg 1 karolinska institutet
magia naturalis
foucault
english vacancies utrecht
24 aktiv
narkossjuksköterska utbildning

Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA - Svenska

Här beskriver vi hur vi arbetar förebyggande och  Denna dokumentation kan med fördel vävas in i förskolans/skolans plan mot kränkande Mall ”Anmälan till barn- och ungdomsnämnden av kränkande  Björkvägen ska vara en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Tillsammans med barnen kartläggs förskolans inne och utemiljö vilka platser som Hon får en förtryckt mall där mammans. Inget barn ska på Strigelns förskola bli utsatt för diskriminering på grund av kön, tydliga rutiner samt mallar som stöd för personalen vid dokumentation och  Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, På Linneans förskola vill alla medverka så att barnen känner sig väl Vi genomför trygghetsvandringar/observationer och använder oss av observationsmallen för  Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan …………1 Bilaga 1 Mall för dokumentation vid kränkande behandling/mobbing  och.